Skip to main content

At vokse op med alkoholisme eller alkoholmisbrug i hjemmet, kan have langsigtet indvirkning og påvirkning på børn. Påvirkninger der ofte vil følge og medføre udfordringer, langt ind i voksenlivet. I mange tilfælde varige negative indvirkninger og udfordringer, hvis man ikke modtager professionel hjælp.

Udfordringer, som gang på gang vil spænde ben for, at du oplever den lykke og glæde i livet som du fortjener.

Det kan være utroligt hårdt og opslidende, at være voksent barn af alkoholikere. Et meget gennemgående kendetegn for mange der er vokset op i hjem med alkoholisme, er en nærmest overdrevet opmærksomhed på omgivelserne og andres behov. Det kan medføre en særlig evne til ofte at kunne afkode andres følelser og sindsstemninger, som for nogle igen fremkalder en ”pleaser” mentalitet, der giver alt af sig selv, for altid at skabe ”den gode stemning”.

Umiddelbart kan det jo lyde helt fantastisk og helt igennem positivt, og ofte opleves personen også meget positivt af sine omgivelser. Venner, familie og kollegaer sætter pris på personen som opleves nem og behaglig at omgås.

Det de andre ikke ser:

Men medaljen har også en bagside! Faktisk har medaljen flere bagsider.

En bagside er, at personen er så fokuseret på pleaser-rollen, at han eller hun stort set altid glemmer eller tilsidesætter sig selv og sine egne behov. Da et naturligt behov for de fleste mennesker er, at føles sig set, mødt og hørt, kan og vil det over tid hobe sig op til frustrationer og skuffelse over altid at være den der opfylder andres behov, men samtidig føle at man aldrig selv bliver mødt med den samme omsorg.

Det store spørgsmål som mange udenforstående vil stille er: hvorfor lader personen ikke bare være med, hele tiden at skulle være den der opfylder andres behov. Det simple svar er, at for mange voksne børn af alkoholikere, er det et indlært adfærdsmønster, de ikke kan lægge fra sig uden professionel hjælp. De er vokset op i et hjem, hvor de har været vant til at tilsidesætte sig selv og opfylde den drikkendes eller familiens behov.

I opvæksten lærte han eller hun, at hvis jeg skal opleve omsorg og kærlighed så er jeg nødt til at gøre noget (ofre mig) for andre.

Denne form for opvækst resulterer stort set altid i et meget lavt selvværd. Man kan sige at nu i voksenlivet er personen blevet afhængig, af denne tilpasnings- og please-rolle i håb om en gang imellem at blive bekræftet.

En anden bagside af medaljen, er redder-rollen. Børn der er vokset op i dysfunktionelle familier, vil ofte tiltrække dysfunktionelle mennesker i sit voksenliv. Det kan både være dysfunktionelle venskaber, eller dysfunktionelle parforhold. Hos voksne børn af alkoholikere, oplever man ofte at de nærmest kan virke som en magnet, ved at tiltrække mennesker der har brug for at blive reddet eller passet på.

Igen er det naturligt at spørge hvorfor lader personen ikke bare være med at indgå i de dysfunktionelle relationer? Det korte svar er igen at det drejer sig om adfærdsmønstre, som kan være meget sværere at bryde ud af uden professionel hjælp.

Personer, der er vokset op med en forælder, der har kæmpet med alkoholisme og misbrug af alkohol, er som oftest vokset op med en hverdag, fuld af uforudsigelighed, selvmodsigelse, upålidelighed, humørsvingninger og kaos, som alle er meget almindelige udfordringer i hjem, hvor en eller begge forældre har et alkoholmisbrug.

Når de i voksenlivet, møder mennesker som udviser denne kaotiske ubalanceret adfærd, genkender de det fra barndommen. Mens andre mennesker måske vil flygte fra personer med disse karaktertræk, bliver børn der er vokset op med dysfunktionelle forældre i stedet draget. Her er der noget jeg kan hjælpe med, her er der brug for min hjælp og omsorg, her vil jeg blive elsket.

En tredje bagside af medaljen kan være selv at udvikle misbrug og afhængighed.

Mange voksne børn af alkoholikere får et ubalanceret syn på alkohol i deres eget voksenliv. For nogle voksne børn af alkoholikere betyder det at de selv udvikler et misbrug af alkohol eller stoffer, mens andre vokser op med modstand eller afstandstagen til alkohol. Undersøgelser viser at børn af forældre med misbrug har 400% større risiko for selv at udvikle et misbrug i voksenlivet.

Det behøver ikke nødvendigvis at være et misbrug af alkohol eller stoffer det kan også være andre former for misbrug eller afhængighed, som fx sukker, mad, spil, sport, sex, porno, internet, arbejde. Ofte kan der være behov for professionel hjælp og støtte, til tankeforandring og adfærdsændring, både med hensyn til misbruget og til den voksen-barn problematik, der bæres rundt på.

Som nævnt ender mange, i et dysfunktionelt parforhold ikke sjældent med en partner der har misbrugsproblemer. Det kan være alkohol, stoffer, spilleafhængighed. Sammen starter de måske en ny familie, hvilket betyder at en ny generation nu vil vokse op som børn i en familie med misbrug eller alkoholproblemer. Det hele kan ende i en ond cirkel der kun stopper ved, at bryde ud og søge professionel rådgivning og hjælp.

Som voksen er det vigtigt, igennem behandling og ved at arbejde igennem disse problemer, at lære at identificere adfærd og mønstre, som er forårsaget af begivenheder og oplevelser fra barndommen, så de ikke længere dominerer hverdagen.

Børn der vokser op uden udvikling af gode mestrings-evner eller følelsesmæssig regulering, får en tendens til at være impulsive og tager mange, ikke gennemtænkte beslutninger. Det har også indvirkning på kærlighedsforhold, relationer generelt, samt selvværdet.

Nedenfor er der en liste af nogle af de 10 mest almindelige karakteristika for børn af alkoholikere:

Det er ikke sikkert at du kan genkende den alle sammen, men måske vil der være nogle gennemgående ting eller særlige kendetegn, som du kan genkende.

Husk gennem professionel hjælp og terapi, kan en uønsket adfærd ændres.

10 almindelige karakteristika for børn af alkoholikere

 

1. Lavt selvværd

Mangel på opmærksomhed som barn fører til evig godkendelsessøgende adfærd som voksen. Det kan også føre til, at man inderst inde tror, ​​at man ikke er lige så vigtig som andre mennesker, ikke fortjener kærlighed, hvilket forårsager lavt selvværd.

2. Vanskeligheder i romantiske forhold

På grund indlært adfærd tiltrækkes de af mennesker der har ”brug” for hjælp. Samtidig kan de have vanskeligheder med at engagere sig positivt med andre, hvilket påvirker romantiske forhold i høj grad. De bliver ofte for længe i skadelige forhold og oplever ekstreme op- og nedture i disse forhold.

3. Store humørsvingninger 

Både egen og andres adfærd, kan give anledning til store humørsvingninger, og genkalde følelser af skuffelses og svigt, der genkaldes fra barndommen. Nogle oplever også store udsving i humøret, uden at kunne pege på en speciel udløsende årsag.

4. Isolation

Voksne børn af alkoholikere kender ofte ikke et afbalanceret svar på en given situation og gætter ofte på, hvad den rigtige måde at reagere på kan være. De føler sig anderledes end andre og tror, ​​de ikke kan fungere sammen med andre mennesker, hvilket gør det svært at opretholde positive relationer.

 

5. Impulsiv adfærd

Mange voksne børn af alkoholikere handler og reagerer impulsivt uden at overveje konsekvenserne. Det betyder, at de også bruger meget tid på at forsøge at løse problemerne, der er et resultat af impulsiv adfærd.

6. Offerperspektiv

Voksne børn af alkoholikere har svært ved, at se hvilken rolle deres valg har spillet for konsekvenserne af deres liv og parforhold. Indlært adfærd fra barndommen ligger så dybt, at de har svært ved at erkende deres fejl og derfor gentager dem igen og igen.

7. Fordømmende adfærd

De er stærkt fordømmende over for, hvad andre burde og ikke burde gøre, ikke kun over for mennesker omkring dem, men også over for sig selv. Kan nemt blive vrede eller harme på andres vegne.

8. Overaktiv til at ændre

Voksne børn af alkoholikere er ofte ude af stand til at bearbejde de potentielle positive sider af uopfordret forandring. Forandring modtages næsten altid negativt. Deres reaktion er ofte en ekstrem følelsesmæssig overreaktion.

9. Alene følelse og manglende tillid til andre.

Opvæksten med mange brudte løfter og mange skuffelser i barndommen, kan skabe en overbevisning om, at forhold i voksenlivet vil være de samme. De har en tendens til ikke, at bede om hjælp fra andre, fordi de ikke stoler på, at de kan regne med andre. Det kan give en følelse af at være alene i verden.

10. At lyve, uden grund. 

Hemmeligholdelse af forældres alkoholmisbrug i barndommen, der måtte dækkes over for en hver pris, giver ofte er ubalanceret syn på det at tale sandt i voksenlivet.

På grund af at de ikke er bekendt med en socialt acceptabel reaktion på en given situation, har de også en tendens til at lyve, overdrive eller udelade fakta i en situation, i situationer hvor det ville have været helt acceptabel og naturligt at fortælle sandheden.

Selvom disse karakteristika kan virke negative, er det vigtigt at bemærke, at disse ikke er en indgroet del af en persons personlighed, og de gør dig heller ikke til en dårlig person. Ovenstående karakteristika er det naturlige resultat af de traumer du oplevede, ved at vokse op i en familie med misbrug, og med ordentlig terapi og motivation til forandring, kan disse traumer heles og efterlades i fortiden.

For gratis rådgivning og information – ring 70205502

Påvirkningen af at være vokset op i en familie med alkoholmisbrug kan være meget individuel og subtil. Der behøver ikke at være tale om et udtalt traume, en dårlig barndom eller ukærlige forældre. Mange hjem har udadtil fungeret fint, og der har måske både været styr på økonomi, tøj, mad og boglig, samtidig med at der måske ‘kun’ periodisk har været drukket alkohol. Mange voksne børn af alkoholikere har dog savnet nærhed, tryghed og støtte; at blive set, hørt og accepteret.

Er du voksen barn af alkoholiker?

Kan du genkende nogle af ovenstående voksen barn problematikker fra dit eget liv? Måske du kæmper, på samme måde som mange børn der er vokset op i dysfunktionelle familiemønstre.

Voksne børn af alkoholikere føler sig ofte svigtet og de kan føle sig meget vrede og usikre, du kæmper måske med at indgå i nære relationer, eller tackle voksenlivets udfordringer?

Måske har din opvækst givet dig psykiske og sociale vanskeligheder, som har fulgt dig ind i voksen livet.

Der er hjælp at hente. Vi har stor erfaring med voksen barn problematikken hos dig der er vokset op i en familie med misbrug af alkohol eller stoffer. Vi tilbyder individuelle samtaler, både på et af vores familiecentre eller online.

Ring og aftal en gratis og uforpligtende samtale, hos en af vores dygtige psykoterapeuter. – 70205502

Fuld fortrolighed og diskretion

Enhver henvendelse, samt terapeutisk relation du har med din behandler er underlagt 100% tavshedspligt og fortrolighed.

Er du pårørende til misbrug?

Så lad os hjælpe dig. Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt, og er underlagt tavshedspligt.

Vi har i mere end 15 år tilbudt gratis hjælp og rådgivning, for pårørende til misbrug. Vi kan også hjælpe dig og din familie.

Udfyld kontaktformularen, eller ring

70 20 55 02